Coachingbureau INZICH-T
Utrecht

Berichten
adhd-Xtra
Live informatie van adhd-Xtra

CD

Bij een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis heeft de persoon een gebrek aan respect voor de rechten en gevoelens van anderen.

Ook blijven schuldgevoel en wroeging uit wanneer hij of zij anderen kwetst.

Van CD [Conduct Disorder] is sprake als een kind gedurende langere tijd meer dan drie van de volgende eigenschappen heeft:

Pest , bedreigt, intimideert
Gebruikt wapens en brengt lichamelijk letsel toe
Zet aan tot vechten
Mishandelt mens en dier.
Dwingt tot seksueel contact.
Steelt of liegt om verplichtingen uit de weg te gaan
Sticht brand en vernielt met de bedoeling ernstige schade aan te richten.
Spijbelt en loopt weg van huis