Coachingbureau INZICH-T
Utrecht

Berichten
adhd-Xtra
Live informatie van adhd-Xtra

McDD

McDD= Multiple-complex Developmental-Disorder.

Kinderen met deze stoornis vormen een subgroep binnen de groep kinderen met PDD-NOS.

McDD is dus geen ernstiger vorm van PDD-NOS of minder ernstige vorm van autisme.

Het is een aparte ontwikkelingsstoonis met als kern een informatieverwerkingsprobleem.

Dat informatieverwerkingsprobleem vertoont kenmerken zoals gezien worden bij autisme, maar ook kenmerken zoals die worden aangetroffen bij

angststoornissen en schizofrenie.

Behandeling is gericht op het geven van structuur, het voorkomen en dempen van de angsten en het bevorderen van de gezonde mogelijkheden
en vaardigheden.

Bij jongeren met McDD is de puberteit met name een spannende fase, omdat met name in die periode het gevaar voor een psychotische ontwikkeling niet denkbeeldig is.

in de volwassenheid blijven ze moeite houden met contacten en dikwijls ook in het denken. Ze blijven meestal aangewezen op hulp en begeleiding.

 

De symptonen van McDD zijn te verdelen in drie groepen:

1. Stoornissen in de regulatie van affecten [angst en agressie: angst schiet door in paniek en boosheid in woede].

a. intense angst of gespannenheid.
b. vreesachtigheid of fobie meestal voor ongebruikelijke situaties of voorwerpen.
c.paniekaanvallen of periodes van gedragsmatige terugval met driftbuien/woedeaanvallen.
d.stemmingsschommelingen
e.frequente oninvoelbare, bizarre angstreacties.

2. Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociale gedrag in relatie tot leeftijdsgenoten en volwassenen.

a. sociale desinteresse, vermijden van sociale contacten of grenzeloze contactname, ondanks aanwezige sociale vaardigheden.
b.ontbreken van bestendige realties met leeftijdsgenoten.
c.aanklampende haat-liefderelaties met name met volwassenen [met name de ouders].
d.diep gebrek aan empathie en het vermogen om zich te verplaatsen in de gedachtes en gevoelens van anderen.

3. Stoornissen van het denken[ hak op de tak springen, bizarre fantasieën]

a. onlogische gedachtegang of plotseling onnavolgbare gedachtesprongen [magisch denken, neologismen]
b.verwarring tussen fantasie en werkelijkheid.
c.gemakkelijk verward raken
d. overwaardige gedachten [grootheidsideeën, verhoogde achterdocht