Coachingbureau INZICH-T
Utrecht

Berichten
adhd-Xtra
Live informatie van adhd-Xtra

Neurofeedback

Wat is neurofeedback?

Neurofeedback is een trainingsmethode voor de hersenen, bedoeld om ontregelde hersenactiviteit weer in balans te brengen. Klachten die verband houden met deze ontregeling, verminderen of verdwijnen door operante conditionering van de hersenactiviteit.

Hoe werkt neurofeedback


Onderzoek heeft aangetoond dat verstoorde hersenactiviteit therapeutisch te beïnvloeden is door middel van het systematisch belonen van de 'juiste' hersenactiviteit. Op dit principe berust neurofeedback. De behandeling gebeurt met behulp van een EEG (elektro-encefalogram) en geavanceerde (computer)apparatuur. Tijdens de neurofeedbacksessie zit de patiënt voor een computermonitor. Via op het hoofd geplaatste elektroden wordt zijn of haar hersenactiviteit zichtbaar in een EEG op een tweede monitor. Het feitelijke trainen van de hersenen gebeurt door een eenvoudig computerspelletje. De patiënt krijgt bijvoorbeeld opdracht een raketje te laten opstijgen, zonder daarbij een muis, toetsenbord of ander hulpmiddel te gebruiken. Geven de hersenen het juiste signaal, dan stijgt de raket. Deze 'beloning' wordt door de hersenen geregistreerd. Door dit te herhalen (operante conditionering) leren de hersenen zichzelf te reguleren, terwijl de patiënt toeschouwer is van dit proces.

Resultaten


De resultaten van neurofeedback zijn opmerkelijk. Uit onderzoek is al eerder gebleken dat bij een dergelijke training van de hersenen stabiele therapeutische effecten worden bereikt, bij onder meer ADHD en whiplash. Daarnaast is er ruimschoots empirische evidentie: ongeveer tachtig procent van de patiënten die tot nu toe in Nederland behandeld zijn, heeft blijvend baat bij neurofeedback. Meer energie, een beter geheugen, grotere concentratie, minder of geen pijn en betere prestaties zijn veelgehoorde resultaten.


Indicatie en contra-indicatie


Neurofeedback is geschikt voor de behandeling van een groot aantal klachten: angst, depressie, hoofdpijn, burn out, CVA en andere traumata capites, RSI, whiplash, stressklachten en - bij kinderen - ADHD en leerproblemen. Contra-indicatie: zeer ernstige psychiatrische klachten (suïcidaal) en andere klachten die intramurale behandeling vereisen.


Overige informatie


De neurofeedback behandeling duurt minimaal tien sessies. Voorafgaand aan de behandeling is er een intakegesprek waarin een uitgebreide anamnese wordt afgenomen, inclusief een proef-EEG. Patiënten moeten gemotiveerd zijn om, zeker in het begin, meerdere sessies per week te ondergaan. De kosten zijn afhankelijk van het tarief van arts of psycholoog en worden (gedeeltelijk) vergoed door ziektekostenverzekeraars, echter niet alle. Verwijzing door huisarts of specialist is noodzakelijk. Het aantal belangstellenden voor neurofeedback groeit sneller groeit dan het aantal behandelaars. Patiënten moeten daarom rekening houden met een wachttijd.

Kwaliteit


Neurofeedback wordt beoefend door klinisch psychologen en andere professionals die de basisopleiding Neurofeedback in de Verenigde Staten hebben gevolgd. Deze opleiding garandeert een goede kwaliteit van de behandeling. De diagnostiek is van hoog niveau door het gebruik van speciale testen (onder meer Tova en Optax) en de nieuwste computerprogramma's. Intervisie, training, opleiding, behandelprotocollen en het entameren van onderzoek zijn gewaarborgd in de werkgroep Neurofeedback van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hier wordt ook volop gewerkt aan een systeem voor officiële erkenning van neurofeedback in Nederland.


Nieuwsgierig?


Voor meer informatie en adressen van goed gekwalificeerde behandelaars kunt u contact opnemen met het NIP. De werkgroep Neurofeedback organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor collega's, waarin ook praktische demonstraties worden gegeven. De werkgroep is bereikbaar via het NIP. Voor patiënten is er de brochure Neurofeedback - meer ontspanning en betere prestaties

bron: braindynamicseurop